Bedrijfsautoverzekering

Natuurlijk vind je het belangrijk dat je bedrijfsauto goed verzekerd is. Omdat de kosten van het rijden al hoog genoeg zijn, zul je erop letten dat je niet teveel premie betaalt. Vaak gaat zo’n voordelige premie ten koste van de kwaliteit, iets wat je pas na een schade merkt. Met onze bedrijfsautoverzekering hoef je de keuze tussen prijs en kwaliteit niet te maken: wij bieden je de zekerheid van prima voorwaarden en een zeer concurrerende premie.

Je hebt de keuze uit drie dekkingen:

  • Wettelijke aansprakelijkheid (W.A.)
  • Gedeeltelijke Casco
  • Volledig Casco

Wettelijke aansprakelijkheid
Een W.A.-verzekering voor je bedrijfsauto is wettelijk verplicht. Deze verzekering biedt dekking voor schade die je met je bedrijfsauto aan anderen toebrengt. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,-, tenzij een buitenlandse wet een hoger bedrag vereist. Voor een bedrijfsauto hangt de w.a.-premie af van het totaal toelaatbaar gewicht, vermeld op deel 1 van het kentekenbewijs.

Gedeeltelijk Casco
Als aanvulling op de W.A.-verzekering kun je een gedeeltelijk- casco-verzekering nemen. Verzekerd is schade door o.a. brand, diefstal, ruitbreuk, storm, natuurramp, hagel en transport. De premie bedraagt een bepaald percentage van de dagwaarde. De dagwaarde (excl. btw voor ondernemers met volledige vooraftrek van btw) van de auto is de basis voor de premieberekening en de schadevergoeding. Het eigen risico bedraagt € 136,-.

Volledig-Casco-verzekering
De meest complete dekking biedt de volledig-casco-verzekering, dit houdt in:

  • de dekking als genoemd bij gedeeltelijk-casco
  • ieder ander van buiten komend onheil, waaronder aanrijdingsschade

De premie is gebaseerd op € 136,- eigen risico en wordt berekend over de cataloguswaarde (excl. btw voor ondernemers met volledige vooraftrek van btw) vermeerderd met de waarde van de speciale voorzieningen. Onder speciale voorzieningen wordt verstaan toevoegingen aan de auto resp. veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is begrepen.

Gratis, tot maximaal € 455,- per voorwerp, zijn o.a. verzekerd: het geheel aan geluidsapparatuur, mistlampen, achterruitwisser, diefstalbeveiliging, kentekenplaten en voorts trekhaak, matten, afleveringskosten en de kosten van antiroestbehandeling.

Uitbreidingsmogelijkheden

De bedrijfsautoverzekering kan worden uitgebreid met:

  • Inzittendenverzekering
  • Verhaalsrechtsbijstandverzekering