Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaar geschenk. Een ring van je vader of moeder. Of je boek met postzegels van vroeger. Je moet er niet aan denken dat ze beschadigen of dat ze verloren raken.

Welke risico's zijn verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen zoals:

  • antiek en kunstvoorwerpen;
  • sieraden;
  • muziekinstrumenten;
  • foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur;
  • postzegel, munt- of andere verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken.

Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico's:

  • overstroming, oorlog;
  • slijtage door normaal gebruik;
  • schade door gebreken in het voorwerp zelf, maar ook ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer.

Emotionele schade is niet te verzekeren, financiële schade wel!