Hypotheek restschuld

Je wilt verhuizen, maar voorziet problemen omdat je hypotheek ‘onder water’ staat. Verkopen zou dan betekenen dat je een restschuld hebt. Wat zijn de mogelijkheden om je restschuld te financieren?

NHG

Als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan je geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het waarborgfonds. Die wordt kwijtgescholden als je jouw woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner. Je moet bovendien meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en je moet de restschuld niet zelf kunnen betalen.

Eigen middelen

Is je restschuld niet al te groot? Misschien kun je het bedrag dan vanuit je eigen middelen bijleggen.

Schenking van derde

Tot 31 december 2015 mag iedere Nederlander een ander tot 100.000 euro belastingvrij schenken op voorwaarde dat het geld in de eigen woning gestoken wordt. In hoeverre je een dergelijke schenking kunt gebruiken voor de financiering van je restschuld, hangt af van verschillende factoren. Wij bekijken graag hoe dat uitpakt in jouw situatie.

In de nieuwe hypotheek

Nieuwe hypotheken mogen niet hoger zijn dan 104% van de waarde van de woning (2014), maar een restschuld mag daarbovenop meegefinancierd worden als de geldverstrekker dat goed vindt. Die restschuld kan ook onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hoeveel je mag meefinancieren hangt af van de hoogte van de restschuld en de prijs van de nieuwe woning. Je moet bovendien al NHG hebben.

Lening

Je kunt je restschuld soms ook financieren met een aparte lening. De rente en kosten mag je maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken.

Advies

Klop aan bij ons kantoor voor advies over de financiering van je restschuld.