Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek los je niets af, je betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd of als je verhuist, is je schuld even groot als in het begin. Je moet je hypotheek dan aflossen met je eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen

  • Lage maandlasten.
  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadeel

  • De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als je verhuist mag je de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.
Deze hypotheekvorm is niet geschikt als je een nieuwe hypotheek afsluit. Je mag dan de hypotheekrente niet aftrekken.