Financiële planning

Het idee achter financiële planning is dat je zorgt voor een stabiel inkomen in elke levensfase en voor realistische vermogensgroei om nabije en verre toekomstplannen te kunnen verwezenlijken. Een financieel plan geeft rust omdat je zekerheid en controle hebt over je financiën, zowel op de korte als op de lange termijn.

Analyse

De basis van een financieel plan is een analyse van je persoonlijke en financiële situatie.

 • Hoe is je gezinssamenstelling?
 • In welke levensfase verkeer je?
 • Wat is je inkomen?
 • Hoe groot is je vermogen?
 • Heb je een huurhuis of een koopwoning?

Wij kijken ook naar toekomstige inkomsten en uitgaven.

 • Gaat je inkomen nog stijgen?
 • Verwacht je een erfenis?
 • Hoe lang zijn je kinderen nog financieel afhankelijk van je?

Daarnaast brengen wij de risico’s van inkomensachteruitgang in kaart.

 • Hoe staat het met je pensioenvoorziening?
 • Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt wordt of als een van jullie overlijdt?

Minstens zo belangrijk is de vraag naar je toekomstwensen. Dat kan een nieuwe auto of een verbouwing zijn, maar ook de wens om groter te wonen, te reizen of eerder te stoppen met werken.

 • Hoeveel heb je daarvoor nodig?
 • Wanneer wil je jouw droom realiseren?

Oplossingen

De analyse laat zien wat je in een bepaalde levensfase nodig hebt, wenst of verwacht. Daar zoeken wij samen met jou financiële oplossingen bij. Je hypotheek, je pensioen, je inkomensverzekeringen en je vermogen staan daarbij centraal. Die regelingen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Wij zorgen ervoor dat alles zorgvuldig op elkaar afgestemd wordt.

Aanpassen

Omdat levensomstandigheden, inkomsten en wensen in de loop van je leven veranderen, moet financiële planning als een dynamisch proces beschouwd worden. Wij zorgen er daarom altijd voor dat het plan flexibel plan is en kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Van tijd tot tijd bekijken wij samen met jou of het bestaande financiële plan nog voldoet of moet worden aangepast.